Systemy alarmowe to zespół urządzeń obecnie przeważnie elektronicznych przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania naruszenia stref chronionych (przekroczenia i próby obejścia).

Mózgiem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, której praca ciągła zbiera informacje od każdego ze składowych elementów systemu i reaguje natychmiast, gdy któryś z detektorów (czujników) informuje ją o nienaturalnym stanie otoczenia (zakłócenia  strefy chronionej). Reakcja w zależności od konfiguracji systemu – polega na wprowadzeniu sygnalizatorów w stan pracy aktywnej poprzez efekty akustyczne i/lub optyczne. Możliwe jest również wysłać informacje do stacji monitorującej. Dodatkowo centrala w sposób ciągły kontroluje stan własny i całego systemu, informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, uszkodzeniu linii telefonicznej, itp. Do programowania systemu oraz jego codziennej obsługi służy klawiatura szyfrowa. W odróżnieniu od centrali, która przeważnie ukryta jest w dyskretnym, niedostępnym miejscu – klawiaturę instaluje się tak by była łatwo dostępna. Wiele central alarmowych pozwala na podłączenie kilku klawiatur – tak, aby ułatwić użytkownikowi sterowanie systemem z kilku miejsc. W zależności od typu centrali klawiatura może być typu LED – gdzie informacje o stanie systemu podawane są w postaci świecących diod lub typu LCD – gdzie wyświetlane są w postaci treści na ekranie ciekłokrystalicznym.

image001 image002 image004 image003

Jako elementy detekcyjne stosuje się czujki o różnym przeznaczeniu:

  • czujki ruchu (pasywnej bądź aktywnej podczerwieni)
  • czujki niszczenia szkła (akustyczne)
  • czujki nieautoryzowanego otwierania (kontaktronowe)
  • czujniki dymu
  • czujniki gazu
  • czujki bezwładnościowe (wstrząsowe, inercyjne)

Każde z wyżej wspomnianych  urządzeń występuje w wielu wariantach technicznych, różniących się stopniem obróbki sygnału, samokontroli, zasięgiem działania, odpornością na zakłócenia lub wszelakie próby „oszukania”. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia mają odpowiednie atesty i spełniają warunki Polskich Norm.

Nasz sklep umożliwia zakup urządzeń, których celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa. Oferujemy profesjonalne alarmy domowe firm Elmes Elektronik, Paradox, Satel oraz urządzenia do ochrony mienia przedsiębiorstw i instytucji. Przyjmujemy zamówienia przez e-mail, telefonicznie, za pomocą formularza, gg lub skype. Pomagamy zaprojektować swój system alarmowy, w zależności od potrzeb i co ważne robimy to optymalnie

P O W R Ó T